Dostawa 6 sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą. - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Dostawa 6 sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą.

 

 ogloszenie UZP

 siwz oraz zal nr 1

 wymagania ogolne - zala nr 2

 parametry pojazdu - zal nr 3

 parametry przyczepy do QUADA - zal nr 4

 wymagania gwarancyjne - zal nr 5

 adaptacja na pojazd oznakowany - zal nr 6

 wzór umowy - zal nr 7

 modyfikacja zal nr 7

  pyt i odp oraz modyfikacja

  wynik postępowania

 poprawienie omylki pisarskiej w wyniku postepowania

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,13 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,13 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 02.10.2009
Data modyfikacji : 23.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry