Remont dachu KPP w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 6 - Szczegóły ogłoszeń - KWP w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczegóły ogłoszeń

Remont dachu KPP w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 6

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 ogłoszenie

 siwz i zał. nr 1

 zał. nr 2 - przedmiar robót

 zał. nr 3 - projekt umowy

 zał. nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,33 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40  zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.10.2009
Data modyfikacji : 20.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Olkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry