Szczegóły ogłoszeń

Wymiana stolarki okiennej w budynku KMP Koszalin przy ul. Krakusa i Wandy 11

 

ogloszenie BZP

siwz oferta cenowa wraz z oswiadczeniami zalacznik nr 1

wzor umowy zalacznik nr 2

przedmiar robot zalacznik nr 3

specyfikacja techniczna zalacznik nr 4

zestawienie stolarki okiennej okno nr 1 zalacznik nr 5

zestawienie stolarki okiennej okno nr 2 zalacznik nr 6

zestawienie stolarki okiennej okno nr 3 zalacznik nr 7

  modyfikacja siwz z dn. 16.11.2009r. Koszalin

modyfikacja siwz z dn. 23.11.2009r.

modyfikacja siwz z dn. 01.12.2009r.

modyfikacja siwz z dn. 03.12.2009r.

wynik

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,49 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 3,49 zł plus koszty przesyłki w wysokości 14,50 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 09.11.2009
Data modyfikacji : 16.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś
do góry