Szczegóły ogłoszeń

Wywóz odpadów komunalnych stałych z jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

cz. 12 KP w Rewalu

  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

cz. 4 Tychowo, cz. 9 KP w Kaliszu Pom., cz. 17 PP w Ustroniu Morskim, cz. 21 KP w Resku, cz. 23 KPP w Pyrzycach, cz. 25 Postomino, cz. 34 KPP w Choszcznie, cz. 37 PP w Grzmiącej,

cz. 45 KPP w Wałczu, cz. 46 KP w Mirosławcu, cz. 47 PP w Człopie

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

cz. I KWP Szczecin           cz. 2 KP w Szczecinie        cz.6 KPP w Drawsku Pom.        cz.7 KP w Czaplinku         cz.8 PP w Wierzchowie        cz.11 KPP w Gryficach        cz.13 KPP w Gryfinie

cz.15 KP w Chojnie       cz.16 RD w Baniach         cz.18 PP w Dygowie       cz.20 PP w Węgorzynie      cz.26 KP w Darłowie        cz.28 RD w Marianowie     cz.30 RD w Suchaniu       

cz.31 Drawno         cz.32 RD w Reczu        cz.33 PP w Krzęcinie      cz.36 PP w Pełczycach       cz.38 KP w Bornem Sulinowie      cz.39 PP w Białym Borze    cz.40 KPP w Szczecinku   

cz.41 KPP w Świdwinie      cz.42 Rąbino      cz. 43 KP w Połczynie Zdr.      cz.44 KP w Sławoborzu      cz.48 Manowo     cz.49 PP w Mielnie      cz.50 PP w Będzinie       cz.51 Świeszyno

 unieważnienie części III KPP w Białogardzie, V Karlino, X Osina, XIV KP w Trzcińsku Zdr., XIX KPP w Łobzie, XXII Dobra, XXIV KPP w Sławnie, XXVII RD w Dobrzanach, XXIX PP w Ińsku, XXXV PP w Bierzwniku

 

 zmiana ogłoszenia

 modyfikacja siwz

 modyfikacja zał. nr 1 - oferty cenowej

 modyfikacja zał. nr 3 - formularza informacyjnego

-------------------------------------

  ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1,2

 zał. nr 3 - formularz informacyjny

 zał. nr 4 - wzór umowy

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,93 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,93 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 01.03.2010
Data modyfikacji : 13.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Olkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry