Szczegóły ogłoszeń

Dostawy olejów silnikowych i smarnych, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

 rozstrzygnięcie postępowania w częściach I i II

 zmiana ogłoszenia BZP

 pytania i wyjaśnienia do siwz z dnia 23.04.2010

 modyfikacja kalkulacji cenowej - zał 3 i 4

 2 zmiana ogloszenia BZP

 pytania i wyjasnienia z dnia 28.04.2010r.

 3 zmiana ogloszenia BZP

 pytania i wyjasnienia z dnia 04.05.2010r.

-------------------------------------------------------------

 ogloszenie BZP

 siwz, zał 1 i 2

 kalkulacja cenowa zal 3 i 4

 wzór umowy zał 5

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,00 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 3,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 20.04.2010
Data modyfikacji : 10.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry