Szczegóły ogłoszeń

Sukcesywne dostawy elementów układu hamulcowego, pasków klinowych, pasków rozrządu, świec zapłonowych oraz sprzęgieł i innych części zamiennych dla Wydziału Transportu KWP w Szczecinie będących w użytkowaniu poszczególnych KPP województwa zachodniopomorsk

 

 ogłoszenie BZP

 siwz, zal 1 i 2

 kalkulacja - zal 3

 wzór umowy - zal 4

  zmiana ogloszenia BZP

 pytania i wyjaśnienia do siwz z dnia 06.05.2010r.

 rozstrzygnięcie postępowania

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,45 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 3,45 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.04.2010
Data modyfikacji : 18.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry