Szczegóły ogłoszeń

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym pn. „Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie – etap I, audyt i dokumentacja projektowa”

 

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.05.2010r.

 ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S103 29/05/2010 156727-2010-PL

 siwz wraz z oświadczeniami oraz załącznikami od 1 do 6 do siwz

 załącznik nr 7 do siwz specyfikacja techniczna wraz z tabelą

 załącznik nr 8 do siwz wróz umowy wraz z harmonogramem

 załącznik nr 9 do siwz audyt na obiekt nr 10

 załącznik nr 10 do siwz audyt na obiekt nr 11

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 1

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 2

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 3

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 4

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 5

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 6

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 7

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 8

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 9

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 10

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 11

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 12

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 13

 załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 14

 załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut I piętra

 załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut II piętra

 załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut dachu

 załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut parteru

 załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut piwnicy

 załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut poddasza

Informacja z dnia 07.06.2010r.

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony wykonawców o problemamach dotyczących otwarcia załącznika nr 7 do siwz specyfikacja techniczna wraz z tabelą, zamawiający zamieszcza poniżej ponownie załącznik nr 7 do siwz w rozbiciu na załącznik nr 7 do siwz specyfikacja techniczna oraz tabelę do załącznika nr 7 do siwz

 załącznik nr 7 do siwz

 tabela do załącznika nr 7 do siwz

Informacja z dnia 29.06.2010r.

 pytania do siwz wraz z wyjasnieniami

Informacja z dnia 30.06.2010r.

 zmiana siwz

Informacja z dnia 12.07.2010r.

 unieważnienie

 

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2010
Data modyfikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry