Szczegóły ogłoszeń

wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowychzabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym

  rozstrzygnięcie

 streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

 ogłoszenie BZP

 siwz wraz z załącznikami 1 i 2

 cześć I

 część II

 część III

 część IV

 część V

 część VI

 część VII

 część VIII

 część IX

 część X

 część XI

 część XII

 część XIII

 załącznik nr 3 do siwz

 załącznik nr 17

 odp. na zap. Wykonawców

 odp. na zap. Wykonawców

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl - bezpłatnie.

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 14,25 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11:00 – 14:00

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie SIWZ zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u Wykonawcy

b) oświadczenie Wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty

za koszty sporządzenia SIWZ na kwotę 14,25 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada SIWZ wraz

z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.05.2010
Data modyfikacji : 23.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry