Szczegóły ogłoszeń

Wymiana szyb samochodowych, fabrycznie nowych, w pojazdach służbowych, będących w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - część Szczecin

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - część Koszalin

 ogłoszenie

 swiz, zał. nr 1,2

 zał. nr 3 - wzór umowy

zał. nr 4 - formularz kalkulacji cenowej:  cz. I - Szczecin  cz. II - Koszalin

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,69 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,69 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 10.06.2010
Data modyfikacji : 09.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry