Szczegóły ogłoszeń

Usługi naprawy, kalibracji, wzorcowania urządzeń dokonujących pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

 

 rozstrzygniecie postępowania

--------------------------------------------

 pytanie czesc 1

 pytanie czesc 2

 pytanie czesc 3

 pytanie czesc 4

 odpowiedz na pytanie

 ------------------------------------------

  ogłoszenie BZP

 siwz, zał 1 i 2

 zał 3 - formularz kalkulacji cenowej Alkosensor IV

 zał 4 - formularz kalkulacji cenowej Alkoblow

 zał 5 - wzór umowy Alkosensor IV

 zał 6 - wzór umowy Alkoblow

 zał 7 - instrukcja

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523 -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 3,69 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 3,69 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

Metryczka

Data publikacji : 29.06.2010
Data modyfikacji : 12.07.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry