Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, wraz z dostawą telefonów komórkowych z akcesoriami oraz modemów dostępu do Internetu.

  uniewaznienie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2010r

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 20.09.2010r

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2010r.

 ---------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie

 siwz oraz załączniki nr 1,2,3,4,5.

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/    - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2010
Data modyfikacji : 30.09.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry