Szczegóły ogłoszeń

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym pn. „Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie – etap I, audyt i dokumentacja projektowa”

 

  ponowne dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach I i II

 WYNIK

 modyfikacja treści siwz z dnia 12.10.2010 r.

 

 informacja o przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.09.2010r.

ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S178 14/09/2010 271795-2010-PL

siwz wraz z oświadczeniami oraz załącznikami od 1 do 6 do siwz

załącznik nr 7 do siwz specyfikacja techniczna

tabela do załącznika nr 7

załącznik nr 8 do siwz wzór umowy wraz z harmonogramem

załącznik nr 9 do siwz audyt na obiekt nr 10

załącznik nr 10 do siwz audyt na obiekt nr 11

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 1

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 2

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 3

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 4

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 5

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 6

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 7

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 8

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 9

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 10

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 11

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 12

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 13

załącznik nr 11 inwentaryzacja na obiekt nr 4 dokument nr 14

załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut I piętra

załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut II piętra

załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut dachu

załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut parteru

załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut piwnicy

załącznik nr 12 inwentaryzacja na obiekt nr 18 rzut poddasza

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2010
Data modyfikacji : 25.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry