Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu w jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego, wraz z dostawą telefonów komórkowych z akcesoriami.

 unieważnienie postępowania

..................................................................

 odpowiedzi na pytania nr 1 i 2

 pytania nr 1

 pytania nr 2

 .................................................................

 ogłoszenie

 siwz wraz załącznikami

 

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/    - bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,00 uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 08.10.2010
Data modyfikacji : 20.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry