Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług kominiarskich w obiektach służbowych Policji w garnizonie zachodniopomorskim

 informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  część I; część II, część III; część IV; część V; część VI;

część VII; część VIII; część IX; część X; część XI; część XII; część XIII; część XIV; część XV; część XVI; część XVII; część XVIII; część XIX; część XX; część XXI

----------------------------------------------------------------------

 zmiana ogłoszenia

 zmiana treści siwz, przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

-------------------------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2, 2a

 zał. nr 3 - formularz kalkulacji cenowej

 zał. nr 4 - wykaz części

 zał. nr 5 - wzór umowy

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 8,97zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 8,97 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.10.2010
Data modyfikacji : 04.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry