Szczegóły ogłoszeń

Ułożenie kabla światłowodowego 24J wzmocnionego, bez kanalizacji wtórnej w relacji od przełącznicy światłowodowej SWD KMP w Szczecinie ul. Piotra i Pawła 4/5 do serwerowni Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, przy wykorzystaniu kanaliza

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie

SIWZ, zał. nr 1, 2, 3, 4, 5

Projekt umowy - zał. nr 6

 Projekt wykonawczy - zał. nr 7:

1. 2x_rys_Piwnice_SWD_UW-swd 3.pdf

2. 2x_rys_Piwnice_SWD_UW-UW-2.pdf

3. kmp _ OPIS zał1,2.pdf

4. str. tytułowa.pdf

5. szafy swd_UW_KMP-SWD- UW.pdf

6. trasa kmp_2_dwg-Model.pdf

7. WLOKNA_KMP-Model.pdf

Przedmiar robót

STWiOR

1. str tyt STWiORB.PDF

2. SWD-UW STWiOR.pdf

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 15,21 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 15,21zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2010
Data modyfikacji : 02.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry