Szczegóły ogłoszeń

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej.

  rozstrzygnięcie postępowania

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

 przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

 pytania do siwz nr 2, zestaw 1

 pytania do siwz nr 2, zestaw 3 i 2

 odpowiedzi na pytania do siwz nr 2, zestaw 1,2,3 oraz modyfikacja siwz

 ---------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz wraz załacznikami

 pytania do siwz

 odpowiedzi do pytań

 

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html

-bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,90 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,90 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 29.11.2010
Data modyfikacji : 09.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry