Szczegóły ogłoszeń

Dostawy ogumienia letniego, zimowego i całorocznego do sprzętu transportowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

  unieważnienie postępowania

 pytanie i odpowiedz nr 3 do siwz

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 2

 pytanie i odpowiedz nr 2 do siwz

 informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

 pytania do siwz

 wyjasnienia i modyfikacja siwz

 ------------------------------------------------------

 ogłoszenie BZP

 siwz oraz załaczniki nr 1,2.4

 kalkulacja cenowa - załacznik nr 3

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 4,89 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 4,89 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.
 

Metryczka

Data publikacji : 26.01.2011
Data modyfikacji : 15.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry