Szczegóły ogłoszeń

KP Szczecin Dąbie – przebudowa i modernizacja obiektów oraz infrastruktury technicznej, ul. Pomorska 15 – III etap

 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

--------------------------------------------------------

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 informacja o koncie bankowym

 informacja na temat wadium

-----------------------------------------------------------

 zapytania do siwz, odpowiedzi z dnia 18.04.2011 r.

-----------------------------------------------------

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 zapytania do siwz, odpowiedzi, modyfikacja siwz, zmiana terminu składania i otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------

 modyfikacja siwz z dnia 12.04.2011 r.

-----------------------------------------------------------------------------

 modyfikacja do siwz z dnia 8.04.2011 r.

------------------------------------------------------------------------------

 ogłoszenie

 siwz, zał. nr 1, 2

 zał. nr 3 - wykaz prac podobnych

  zał. nr 4 - wykaz osób

 zał. nr 5 - oświadczenie

 zał. nr 6 - wzór umowy

 

Zał. nr 7 - branża budowlana:

zał. nr 7.1 - przedmiar:

 przedmiar robót przedmiar.ath

 

zał. nr 7.2 - projekt:

 zał. 7.2.1 OPIS do bud. K.P.--ANEKS - IIIetap.doc.pdf ;    zał. 7.2.2 rzut I piętra (rys[1]. nr 5).pdf  ;    zał. 7.2.3 rzut II piętra (rys[1]. nr 6 ).pdf

      zał. 7.2.4 rzut parteru- (rys[1]. nr 4).pdf ;     zał. 7.2.5 rzut piwnic II (rys[1]. nr 3).pdf ;     zał. 7.2.6 RZUT PODDASZA-5.pdf;

      zał. 7.2.7 zakres III etap.pdf  zał. 7.2.8 Zest.stolarki- DRZWI.pdf ;   zał. 7.2.9 Zest.stolarki-K.P.Dąbie OKNA.pdf  

 

 zał. nr 7.3 - Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót

 zał. 7.4 - Specyfikacja techniczna szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanaych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zał. nr 8 - branża elektryczna :

zał. nr 8.1 - przedmiar:

 zał. 8.1.1 Dabie 3_etap_SAP.pdf ;   zał.   8.1.1 Dabie 3_etap_SAP.ath

 zał. 8.1.2 Dabie_3_etap_SSWIN.pdf ;    zał. 8.1.2 Dabie_3_etap_SSWIN.ath

 zał. 8.1.3 Dabie_3_etap_teletechnika.pdfzał. 8.1.3 Dabie_3_etap_teletechnika.ath

 zał. 8.1.4 Dabie_3_etap_TV.pdfzał. 8.1.4 Dabie_3_etap_TV.ath

 zał. 8.1.5 Dąbie_3_elektr.pdf ;    zał. 8.1.5 Dąbie_3_elektr.ath

 

zał. nr 8.2 - projekt:

A)  8.2 PT CCTV:

 zał. 8.2.1 opis.pdf  ; zał. 8.2.2 rzut I piętro.pdf ;   zał. 8.2.3 rzut II piętro.pdf  zał. 8.2.4 rzut parteru.pdfzał. 8.2.5 rzut przyziemia.pdf

B) 8.2 PT SAP:

 zał. 8.2.1 SAP opis.pdfzał. 8.2.2 ssp_1p.pdf zał. 8.2.3 ssp_2p.pdf zał. 8.2.4 ssp_3p.pdf zał. 8.2.5 ssp_blok.pdf zał. 8.2.6 ssp_parter.pdf

      zał. 8.2.7 ssp_piwn.pdf

C) 8.2 PT SWiN+KD:

 zał. 8.2.1 Opis SSWiN_KD.pdf ;  zał. 8.2.2 sswin_1p.pdfzał. 8.2.3 sswin_blok.pdfzał. 8.2.4 sswin_parter.pdfzał. 8.2.5 sswin_piwn.pdf

D) 8.2 PT teletechnika:

 zał. 8.2.1 elementy_RK2.pdfzał. 8.2.2 elementy_RKG.pdf zał. 8.2.3 opis.pdf  ; zał. 8.2.4 parter_log.pdf  zał. 8.2.5 pietr1_log.pdf;

     zał. 8.2.6 pietro2_log.pdf ;   zał. 8.2.7 piwnica_log.pdf  ; zał.  8.2.8 poddasze_log.pdfzał. 8.2.9 szafa.pdf

E) 8.2.PT elektr:

  zał. 8.2.1 DĄBIE I PIĘTRO-rys. nr 4.pdf zał. 8.2.2 DĄBIE II PIĘTRO-rys. nr 5.pdf zał. 8.2.3 DĄBIE PARTER-rys. nr 3.pdf ; 

       zał. 8.2.4 DĄBIE PIWNICA-rys. nr 2.pdf;  zał. 8.2.5 odgromy Dąbie nowe -rys. nr 31.pdf;   zał. 8.2.6 rys. nr 6 - poddasze.pdf;

       zał. 8.2.7 rys. nr 25 - parter.pdf ;  zał. 8.2.8 rys. nr 27 -Ip..pdf  zał. 8.2.9 Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A OPIS DĄBIE.pdf

 

zał. nr 8.3 - specyfikacja techniczna szczegółowa wykonania i odbioru robót elektrycznych:

 zał. 8.3.1 specyfikacja_3_etap niskopądowa.pdf   ;    8.3.2 Spec-posr_Dąbie_ET_III.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zał. nr 9 - branża sanitarna:

zał. nr 9.1 - przedmiar:

 zał. 9.1.1 przedmiar  c.o. KP Dąbie - III .pdf;    zał. 9.1.1 przedmiar  c.o. KP Dąbie - III .ath

 zał. 9.1.2 przedmiar  went.  KP Dąbie - IIIetap.pdf;   zał. 9.1.2 przedmiar  went.  KP Dąbie - IIIetap.ath

 zał. 9.1.3 przedmiar  wod.-kan. KP Dąbie  .pdf zał. 9.1.3 przedmiar  wod.-kan. KP Dąbie  .ath

 

zał. 9.2 - projekt:

A) 9.2 PT c.o:

 zał. 9.2.1 Opis Dąbie.pdfzał. 9.2.2 rozwinęcie c.o..pdfzał. 9.2.3 rozwinięcie c.o..pdfzał. 9.2.4 rzut I piętra.pdf;   zał. 9.2.5 rzut II piętra.pdf;

      zał. 9.2.6 rzut parteru.pdf;   zał. 9.2.7 rzut piwnicy.pdf;   zał. 9.2.8 rzut poddasza.pdf

B) 9.2 PT wod.-kan:

 zał. 9.2.1 opis wod.-kan..pdf zał. 9.2.2 rzut I piętra.pdf;   zał. 9.2.3 rzut II piętra.pdf;   zał. 9.2.4 rzut parteru.pdf;    zał. 9.2.5  rzut piwnicy.pdf;

      zał. 9.2.6 rzut poddasza.pdf

 

 zał. 9.3 - specyfikacja  techniczna szczegółowa wykonania i odbioru robót sanitarnych  

 

SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 60,00 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 60,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 08.04.2011
Data modyfikacji : 08.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry