Szczegóły ogłoszeń

Dostawa do magazynu KWP w Szczecinie przy ul. Wernyhory 5 tonerów do urządzeń objętych okresem gwarancji, papieru kserograficznego oraz materiałów biurowych

  rozstrzygnięcie części 1 - tonery

  rozstrzygnięcie części 3 - materiały biurowe

  rozstrzygnięcie części 2 - papier kserograficzny

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przedłużenia terminu składania ofert na dzień 03.06.2011r.

 pytanie nr 4 wraz z wyjasnieniem oraz poniższymi modyfikacjami załaczników do siwz nr 3.1 i 4.1

 modyfikacja załącznika do siwz nr 3.1

 modyfikacja załącznika do siwz nr 4.1

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przedłużenia terminu składania ofert na dzień 02.06.2011r.

 pytania nr 2 i 3 wraz z wyjaśnieniami

 pytanie nr 1 wraz z wyjaśnieniem

 zmodyfikowany załacznik do siwz nr 3.3

------------------------------------------------------------------------------

 ogloszenie BZP

 siwz oraz zal 1,2

 zał do siwz nr 3.1, 3.2, 3.3 - formularze kalkulacji cenowej

 zał do siwz nr 4.1 - wzory umowy - tonery

  zal do siwz nr 4.2  - wzór umowy - materialy biurowe oraz papier kserograficzny

 SIWZ można uzyskać :

1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 6,33 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 6,33 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2011
Data modyfikacji : 30.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry