Szczegóły ogłoszeń

Wykonywanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów oraz wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiektach KWP w S

rozstrzygnięcie postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłoszenie BZP

siwz oraz załącznik nr 1 i 2

formularz kalkulacji cenowej - załacznik nr 3

szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia - załacznik nr 4

adresy i lokalizacja sprzetu objętego przedmiotem zamówienia - załacznik nr 5

wzór umowy - załacznik nr 6

 

SIWZ można uzyskać :

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 7,20 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 7,20 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 , bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 11.05.2012
Data modyfikacji : 22.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry