Szczegóły ogłoszeń

Dostawa dwóch samochodów osobowych terenowych typu pick-up nieoznakowanych, dwóch samochodów osobowych typu furgon nieoznakowanych wraz z jedną przyczepą lekką dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,

 

informacja o unieważnieniu cz. I i II postępowania

modyfikacja zał. nr 8.1 i 8.2 do siwz z dnia 17.10.2014 r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 09.10.2014 r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.10.2014 r.

modyfikacja treści siwz z dnia 03.10.2014 r.

ogłoszenie dodatkowych informacji, sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.10.2014r.

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją z dnia 22.09.2014 r.

siwz wraz z zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 12.09.2014 r.

 ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.09.2014r.

 

SIWZ można uzyskać:

1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/

portal/KWS/907/ - bezpłatnie;

2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się w

siedzibie Zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;

3) drogą pocztową, po dostarczeniu Zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:

a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy;

b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty

sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.

Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z

rachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 05.09.2014
Data modyfikacji : 04.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry