Szczegóły ogłoszeń

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego do jednostek policji województwa zachodniopomorskiego

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 19.11.2015 r.

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.11.2015 r.

Odpowiedź z dn. 29.10.2015 r. na pytanie do siwz

Odpowiedź z dn. 27.10.2015 r. na pytanie do siwz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.10.2015 r.

 SIWZ z załącznikami Nr 1,2,3,4,5

 Załacznik Nr 6.1 do SIWZ

 Załacznik Nr 6.2 do SIWZ

 Załacznik Nr 7.1 do SIWZ

 Załacznik Nr 7.2 do SIWZ

 Załącznik Nr 8.1 do SIWZ

 Załącznik Nr 8.2 do SIWZ

 Załącznik Nr 9 do SIWZ
 

 

SIWZ można uzyskać:1) na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/907/ -bezpłatnie;2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,00 zł uiszczonej w kasie znajdującej się wSiedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00–14.00 ;3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:a) czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu, faksu i NIP-u wykonawcy,b) oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,00 zł plus koszty przesyłki w wysokości 15,40 PLN, bez jego podpisu.Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz zrachunkiem przesyłką priorytetową, pobraniową za potwierdzeniem odbioru.

Metryczka

Data publikacji : 23.10.2015
Data modyfikacji : 19.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Ewa Kordecka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Ewa Kordecka ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Kinga Ewa Kordecka
do góry